Hallå Landet Oss!

Landet Oss består av Monika och Cecilia som odlar grönsaker, blommor och kryddor med hållbarhet i fokus. Deras resa började med en stadsodling i Malmö och idag driver de en mindre gård strax utanför Höör. Här har kollegorna skalat upp produktionen och kan låta drömmarna och planerna växa ännu större.

Landet oss är en del av Food Malmös kärngrupp och i projektet fokuserar de på att göra hållbar, lokalt producerad mat mer tillgänglig för Malmöborna. Vi har träffat Cecilia för en miniintervju om hennes tankar kring arbetet.

Hur började ditt intresse för hållbar mat?

Det började nog när jag var kommunikatör för en biståndsorganisation med ett starkt fokus på matsuveränitet. När jag hade besökt bondeorganisationer i Sydasien och kom tillbaka till Sverige var kontrasterna tydliga – här har vi sällan någon relation till den som producerar vår mat och matsystemet är enormt komplext. Vem har makten över vår mat egentligen? Odling har alltid varit en del av mitt liv och en odlingskurs ledde till en stadsodling som sedan ledde till en heltidssatsning på småskalig grönsaksproduktion genom Landet Oss som jag driver med min kollega Monika Bengtsson. Intresset för matsuveränitet ledde till engagemang i REKO-ringar och att skapa lokala, hållbara matsystem.

Sedan i somras har du varit en del av projektet Food Malmö. Vilka förhoppningar har du med projektet?

Min förhoppning är att vi kan göra lokal mat tillgänglig för fler i Malmö. Folkrörelser så som REKO-ringar är ett fantastiskt sätt att göra detta, och på så sätt att ta tillbaka makten över maten.

Om du fick drömma, hur skulle matscenen i Malmö se ut om 10 år?

Om 10 år hoppas jag att det finns en REKO-ring i varje stadsdel och att ännu fler intresserar sig för att odla och förädla för en hyperlokal publik. Lokalt producerad mat, med korta transporter och få mellanhänder kan bidra till en stark lokal ekonomi som gynnar både människor och miljö. Jag hoppas helt enkelt att Malmöborna har makten över sin egen mat i framtiden!