Hallå där, Edith!

Edith har många strängar på sin lyra – utöver att vara utbildad matkulturvetare specialiserad inom socialantropologi och holistisk gastronomi, har hon arbetat i restaurang, producerat naturvin, arbetat med stora matbolag, matturism, forskat och mycket mer. Listan hade kunnat göras hur lång som helst, för Ediths mål är att ha en så bred matkunskapsbas som möjligt för att kunna förstå de viktigaste beståndsdelarna i ett hållbart matsystem.

Studiebesök på Spill

Mitt i lunchrushen samlades ett 20-tal personer vid Gängtappen i Västra hamnen för att äta en hållbar lunch på den nyöppnade restaurangen i huset - Spill. Lunch och inspiration blandades flitigt med viktiga diskussioner om ett matsystem som har ett feltänk i grunden.