Hallå där, Edith!

Edith har många strängar på sin lyra – utöver att vara utbildad matkulturvetare specialiserad inom socialantropologi och holistisk gastronomi, har hon arbetat i restaurang, producerat naturvin, arbetat med stora matbolag, matturism, forskat och mycket mer. Listan hade kunnat göras hur lång som helst, för Ediths mål är att ha en så bred matkunskapsbas som möjligt för att kunna förstå de viktigaste beståndsdelarna i ett hållbart matsystem.

Edith har varit med från start och deltagit i att bygga upp det vi idag kallar för Food Malmö. Just nu är Edith föräldraledig, men hon kommer vara tillbaka senare i år. Till dess kan vi bekanta oss med en kort intervju från i höstas.

Hej Edith, vem är du och vilken roll har du i Food Malmö?

Jag är utbildad matkulturvetare och har en passion för kopplingen mellan mat, människan och samhället.

Utöver att agera strateg i projektledningen för Food Malmö så arbetar jag framförallt med att öka matkunskapen hos grundskoleelever, malmöbor och olika typer av mataktörer som är verksamma i staden. Detta har vi gjort genom att bland annat initiera träffar/studiebesök, men också genom att ha fram konkreta program – som till exempel matprogrammet Matologi för grundskolor.

Jag är även involverad i att skapa mötesplatser för kunskapsdelning, erfarenhetsutbyten och diskussioner som uppmuntrar samarbete över verksamhetsgränser.

”Alla ska känna sig som en matmedborgare.”

Vilka är dina förhoppningar med Food Malmö?

Min förhoppning är att vi tillsammans kan skapa en helt unik och stark matmedvetenhet i staden. Malmö kallas redan idag för en matstad, men jag vill att matens koppling till varje Malmöbo ska bli ännu starkare och tydligare. Alla ska känna sig som en matmedborgare.

Jag hoppas att vi kan få alla viktiga matsystemaktörer och intressenter med på tåget för att det är endast då vi kan skapa verklig förändring och utveckling av ett smakrikt och hållbart matsystem på lokal nivå.

Om du fick drömma, hur skulle matscenen i Malmö se ut om 10 år?

Oj, jag har så många drömmar när det kommer till detta! Först och främst vill jag att vi ska fortsätta drömma och försöka vara handlingskraftiga i att verkligen skapa den förändring vi vill åt.

Om 10 år är Malmös matscen självklar, välmående och reflekterar stadens mångfald och unika karaktär. Vi ska ha beslutsfattare som är övertygade om matens otroligt viktiga roll i samhället, ekonomin och för en hållbar utveckling. Maten ska anses vara så mycket mer än det vi stoppar i munnen. Malmöborna ska förstå hur maten påverkar och gynnar ett hållbart lokalt matsystem. Maten ska även anses vara något kul, som förenar och förändrar staden till sin fulla potential!