Landet Oss om lokal matproduktion i kristider

Coronaviruset har gjort ett avtryck även i Malmö och har för många verksamheter inneburit en total omställning. Inte minst aktörer som arbetar med mat. Vi träffar Cecilia från Landet Oss som berättar om situationen utifrån en lokalproducents perspektiv.

När vi känner osäkerhet och allmän oro i omvärlden, verkar det som att vi om än undermedvetet väljer varor som vi känner igen och upplever trygga – svenskproducerade varor.  Detta är i alla fall Carl Eckerdals, chefsekonom för Livsmedelsföretagen, bedömning (Läs hela artikeln från SvD här).

På sociala medier sprids bilder på tomma hyllor i livsmedelsbutiker och flera har ställt sig frågan om maten kommer räcka till för en långvarig kris. ”Mat har vi så det räcker, vi behöver bara bli bättre på att ta vara på den lokala maten” berättar Cecilia.

Hej Cecilia, hur märker du av den nya situationen i och med spridningen av Coronaviruset?

Vi märker att flera föreläsningar ställs in och att leveranserna till restauranger har gått ner mycket. Kommer det inga gäster till restaurangerna, beställer de också mindre mat från oss. Det kan hända att vi får se över årets försäljning och fokusera mer på REKO-ringar och direktförsäljning. I övrigt fortsätter vi att förbereda säsongen ute på åkern. Precis som vanligt följer vi livsmedelslagstiftningar och håller god livsmedelshygien så att konsumenterna kan känna sig trygga.

”Förhoppningsvis kan den här krisen leda till att vi värderar den lokala matproduktionen högre”

Jag tror att det här kan bli en väckarklocka för oss i Sverige, som är så vana vid att de globala transportsystemen och matproduktionen i andra länder fungerar som den ska. Förhoppningsvis kan den här krisen leda till att vi värderar den lokala matproduktionen högre. Förutom att det är bra för den biologiska mångfalden, ökar sysselsättningen och minskar transporter så får vi också ett mer resilient, eller motståndskraftigt, samhälle om vi också har en stark lokal matproduktion.

Landet Oss är en av många producenter som arbetar genom REKO-ringar – en plattform för direkthandel mellan lokala producenter och konsumenter. Hur ser situationen ut där?

Vi fortsätter som vanligt med REKO och vi märker att beställningarna fortsätter komma in. Jag tror många ser det som ett bra alternativ att både stötta lokala producenter och slippa vistas i trånga livsmedelsbutiker. Utlämningarna sker på öppna platser utomhus med färre än 500 personer samlade, så vi ser inga problem med att fortsätta som vi gör. För många producenter är den här plattformen central för deras försäljning, och så länge man är frisk är man välkommen att delta.

Vi är också glada över att fler producenter upptäcker REKO. Vissa har förlorat viktig försäljning genom torghandel och ser REKO som en bra, trygg möjlighet att fortsätta sin verksamhet nu när många marknader ställs in. Sveriges matproducenter fortsätter som vanligt, även om det nu finns en viss oro kring att utländsk arbetskraft inte kommer finnas tillgänglig under skördesäsongen.

Så, lokala producenter har gott om råvaror medan flera hyllor gapar tomma i livsmedelsbutikerna. Vad säger det?

Vi har stor potential att vara mer självförsörjande vad gäller maten i Sverige. För att det ska fungera att producera mat i Sverige idag måste vi börja värdera maten högre, vilket ibland innebär att vi behöver vara beredda att betala ett högre pris för den. På till exempel 1950-talet spenderade svenskarna en tredjedel av sin disponibla inkomst på mat, medan det på 1990-talet hade sjunkit till en femtedel. Matpriserna har inte följt med i den generella prisutvecklingen.

Vad kan allmänheten göra för att stötta lokala producenter?

  • Först och främst – handla lokalt. Om du anser att någon lokal råvara är för dyr och istället väljer det billiga alternativet innebär det oftast bara att någon annan fått betala priset genom till exempel dåliga löner eller en ohållbar hantering av jorden.
  • Fråga restauranger och livsmedelsbutiker var maten kommer ifrån och uppmuntra mer lokalproducerad mat och dryck. Du som konsument har stort inflytande.
  • Fortsätt handla genom REKO-ringar. Vi ses på stora ytor utan trängsel och agerar som alltid med god livsmedelshygien.
  • Prata om mat! Mat är ju grundläggande för oss alla men jag tycker att diskussionen kring varifrån maten kommer och vilken effekt den får har blivit marginaliserad.