Food Malmö är igång!

Välkommen till Food Malmö – en samarbetsplattform där vi tillsammans arbetar för att göra hållbar, god mat och dryck tillgänglig för alla. Bakom projektet står ett gäng aktörer som brinner för mat med ambitionen att skapa ett hållbart matsystem.

Food Malmö ska vara en samarbetsplattform där mataktörer och matintresserade människor överlag samlas och utforskar möjligheterna att arbeta tillsammans för att skapa en mer hållbar matscen i Malmö. Ambitionen är att skapa ett stark community som inte baseras på egenintresse, utan skapar fler saker tillsammans.

Vi har identifierat följande problem kopplade till hållbar mat i Malmö:

 • brist på samordning och långsiktiga strategier rörande lokal mat och dryck
 • brist på kunskap, tillit och delaktighet när det gäller matproduktionen
 • bristande förutsättningar för lokal produktion och förädling av mat
 • brist på marknadsmöjligheter för lokal mat
 • brist på samordning och långsiktiga strategier rörande lokal mat och dryck
 • brist på kunskap, tillit och delaktighet när det gäller matproduktionen
 • bristande förutsättningar för lokal produktion och förädling av mat

Under parollen Food Malmö kan vi dyka djupare i dessa problem och hitta smarta, hållbara lösningar. Vi utvecklar idéer och förslag på hur vi kan arbeta tillsammans där alla är välkomna att bidra.

FoodMalmö kommer jobba med att erbjuda malmöbor nya typer av mötesplatser under projektets gång genom att arrangera studiebesök, matkunskapsworkshop, inkubator för mat och idéer samt jobba med skolor. Dessutom ser vi till att stötta och utveckla de befintliga digitala och fysiska marknadsplatser som redan finns för lokal mat i Malmö.

Genom projektet vill vi öka kunskapen om och tillgången på god, nyttig lokalt producerad hållbar mat och dryck för alla Malmöbor. Håll dig uppdaterad, delta och hjälp oss skapa världens bästa mat i Malmö!


Projektet delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling genom Jordbruksverket och drivs av följande projektgrupp:

 • Miljöförvaltningen
 • Una Food Community
 • Landet Oss/REKO-ring
 • Local Food Nodes
 • Xenofilia/Botildenborg
 • Lupinta/Skåne Food Entrepreneur Network